Актуални обучения


КВАЛИФИКАЦИОННИ ГРУПИ ПО ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТ -ЕЖЕГОДНИ ОБУЧЕНИЯ

КВАЛИФИКАЦИОННИ ГРУПИ ПО ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТ, ЕЖЕГОДНА ПРОВЕРКА НА ЗНАНИЯТА ЗА КВАЛИФИКАЦИОННИ ГРУПИ

ЕЖЕГОДНА ПРОВЕРКА НА ЗНАНИЯТА ЗА ПОВДИГАТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

ЕЖЕГОДНА ПРОВЕРКА НА ЗНАНИЯТА ЗА ПОВДИГАТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

Курс ЛОЗАРОВИНАР-150 ЧАСА

КУРС ЛОЗАРОВИНАР ,ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ ЛОЗАРОВИНАРСТВО, ОБУЧЕНИЕ ЗА ЛОЗАРОВИНАР,ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ ПО ЛОЗАРСТВО И ВИНАРСТВО,ОБУЧЕНИЕ ПО ЛОЗАРСТВО

ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ НАРЕДБА РД-07 -2 , КООРДИНАТОР ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ НАРЕДБА -2 , КОНТРОЛ ПО КАЧЕСТВО НА СМР

ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ НАРЕДБА РД-07-2, ОБУЧЕНИЕ ЗА ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗБУТ НАРЕДБА РД-2, КУРС ЗА ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗБУТ НАРЕДБА РД-2 ЕЖЕГОДНО ОБУЧЕНИЕ В СТРОИТЕЛСТВОТО НАРЕДБА РД-2

КУРСОВЕ ПО РАСТЕНИЕВЪДСТВО И ЖИВОТНОВЪДСТВО

ОБУЧЕНИЕ,РАСТЕНИЕВЪДСТВО,ЖИВОТНОВЪДСТВО,ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

150 ЧАСОВИ КУРСОВЕ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ -РАСТЕНИЕВЪДСТВО И ЖИВОТНОВЪДСТВО

Земеделски производители,Курс,Растениевъдство,Животновъдство

Курс ТЪРГОВИЯ

Онлайн обучение Търговия

Курс Оперативен счетоводител

Онлайн обучение Оперативен счетоводител

Курс Малък и среден бизнес

Онлайн обучение Малък и среден бизнес

Курс Икономика и мениджмънт

Онлайн обучение Икономика и мениджмънт

Курс ДЕЛОВОДСТВО И АРХИВ

Онлайн обучение Деловодство и архив

Курс БИЗНЕС УСЛУГИ

Онлайн курсБизнес услуги

Офис-мениджър

Офис-Мениджър-ІІІ-та степен

Курс ОФИС СЕКРЕТАР

Административно обслужване

АГРОКОЛОГИЯ И КЛИМАТ ОПАЗВАНЕ КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Земеделски производители,Агроекология,Опазване компонентите на околната среда

ЕЖЕГОДНИ ОБУЧЕНИЯ ПО ЗБУТ -ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗБУТ-НАРЕДБА РД-2,КООРДИНАТОР ПО ЗБУТ НАРЕДБА 2

ЕЖЕГОДНИ ОБУЧЕНИЯ ПО ЗБУТ, КООРДИНАТОР ПО ЗБУТ ,ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗБУТ ,НАРЕДБА РД-2 , КОНТРОЛЬОР ПО КАЧЕСТВО НА СМР,

Курс ПРОФЕСИОНАЛНИ ПОТРЕБИТЕЛИ НА ПРОДУКТИ  ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА  ОТ ПРОФЕСИОНАЛНА КАТЕГОРИЯ НА УПОТРЕБА

ЦПО Виктория-ПМ има регистрация вМЗХ за провеждане на курса-Заповед №РД11-2415/20.10.2023Г.

Курс ГЕОДЕЗИЯ-960 учебни часа-онлайн обучение

Обучение за Геодезист в онлайн среда

Курс ТЕХНИК ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО -960 учебни часа

КУРС ЗА ТЕХНИК ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО, ОБУЧЕНИЕ ЗА ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО, ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ ЗА ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО,ТЕХНИК ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО

Курс ТЕХНИК ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО-960 учебни часа

Технически ръководител водно строителство

Курс СТРОИТЕЛЕН ТЕХНИК-960 учебни часа

КУРС СТРОИТЕЛЕН ТЕХНИК, ОБУЧЕНИЕ ЗА СТРОИТЕЛЕН ТЕХНИК,ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ ЗА СТРОИТЕЛЕН ТЕХНИК, КУРС ЗА ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ, ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ


2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни