Курс ЛОЗАРОВИНАР-150 ЧАСА


Курс по "ЛОЗАРОВИНАРСТВО"-150 учебни часа ,в онлайн форма. След приключване на обучението,курсиста придобива Удостоверение Образец 3-37 на МОН . Цена на обучението-200 лв.

ЦПО Виктория-ПМ,предлага обучение за:

* Техник в лозаровинарството-960 учебни часа .След приключване на обучението,курсиста придобива  Свидетелство за професионална квалификация Образец 3-54 на МОН за пълната ІІІ-та  степен на специалността.

*Лозаровинар-660 учебни часа .След приключване на обучението,курсиста придобива Свидетелство за професионална квалификация, Образец 3-54 на МОН за ІІ-ра квалификационна степен.

Заявление за обучение може да изтеглите от тукДруги
2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни