Селско, горско и рибно стопанство

"Техник - Растениевъд”, код 621010
        1. “Полевъдство”, код 6210101 - трета степен на професионална квалификация
        2. “Зеленчукопроизводство”, код 6210102 - трета степен на професионална квалификация
        3. “Трайни насаждения”, код 6210103 - трета степен на професионална квалификация
        4. “Селекция и семепроизводство”, код 6210104 - трета степен на професионална квалификация
        5. “Тютюнопроизводство”, код 6210105 - трета степен на професионална квалификация
        6. “Гъбопроизводство”, код 6210106 - трета степен на професионална квалификация
        7. “Растителна защита и агрохимия”, код 6210107 - трета степен на професионална квалификация

"Техник в Лозаровинарството”, код 621020 - “Лозаровинарство”, код 6210201- трета степен на професионална квалификация

"Растениевъд“, код 621030
       1. “Полевъдство”, код 6210302 - втора степен на професионална квалификация
       2. “Зеленчукопроизводство”, код 6210303 - втора степен на професионална квалификация
       3. “Трайни насаждения”, код 6210304 - втора степен на професионална квалификация
       4. “Селекция и семепроизводство”, код 6210305 - втора степен на професионална квалификация
       5. “Тютюнопроизводство”, код 6210306 - втора степен на професионална квалификация
       6. “Гъбопроизводство и билки, етерични-маслени и медоносни култури”, код 6210307 - втора степен на професионална квалификация
       7. “Растителна защита”, код 6210308 - втора степен на професионална квалификация

"Техник - Животновъд”, код 621040
       1. “Говедовъдство”, код 6210401 - трета степен на професионална квалификация
       2. “Овцевъдство”, код 6210402 - трета степен на професионална квалификация
       3. “Свиневъдство”, код 6210403 - трета степен на професионална квалификация
       4. “Птицевъдство”, код 6210404 - трета степен на професионална квалификация
       5. “Зайцевъдство", код 6210405 - трета степен на професионална квалификация
       6. “Пчеларство и бубарство“, код 6210405 - трета степен на професионална квалификация
       7. “Коневъдство и конна езда", код 6210406 - трета степен на професионална квалификация

"Животновъд“, код 621050
       1. “Говедовъдство”, код 6210502 - втора степен на професионална квалификация
       2. “Овцевъдство”, код 6210503 - втора степен на професионална квалификация
       3. “Свиневъдство”, код 6210504 - втора степен на професионална квалификация
       4. “Птицевъдство”, код 6210505 - втора степен на професионална квалификация
       5. “Зайцевъдство", код 6210506 - втора степен на професионална квалификация
       6. “Пчеларство“, код 6210507 - втора степен на професионална квалификация
       7. “Коневъдство и конна езда", код 6210508 - втора степен на професионална квалификация

"Фермер", код 621060, - "Земеделец" , код 6210601 - втора степен на професионална квалификация

"Монтьор на селскостопанска техника“, код 621080 - "Механизация на селското стопанство" - код 6210801 - втора квалификационна степен

"Лозаровинар“, код 621090 - „Лозаровинарство“, код 6210901 - втора квалификационна степен

"Работник в растениевъдството“, код 621110
        1. "Зеленчукопроизводство", код 6211101 - първа степен на професионална квалификация
        2. "Трайни насаждения", код 6211102 - първа степен на професионална квалификация
        3. "Тютюнопроизводство", код 6211103 - първа степен на професионална квалификация
        4. "Гъбопроизводство и билки, етерично-маслени и медоносни култури", код 6211104 - първа степен на професионална квалификация

"Работник в животновъството”, код 621120
        1. „Говедовъдство и биволовъдство“, код 6211201 - първа степен на професионална квалификация
        2. „Овцевъдство и козевъдство“, код 6211202 - първа степен на професионална квалификация
        3. „Свинарство“, код 6211203 - първа степен на професионална квалификация
        4. „Птицевъдство“, код 6211204 - първа степен на професионална квалификация
        5. „Зайцевъдство“, код 6211205 - първа степен на професионална квалификация
        6. „Пчеларство“, код 6211206 - първа степен на професионална квалификация
        7. „Бубарство“, код 6211207 - първа степен на професионална квалификация

"Техник-лесовъд”, код 623010, „Горско и ловно стопанство” код 6230101 – трета степен на професионална квалификация

"Дивечовъд”, код 623050 - „Горско и ловно стопанство”, код 6230501- втора степен на професионална квалификация

"Работник в Горско стопанство”, код 623060
         1. „Лесокултурни дейности“, код 6230601 - първа степен на професионална квалификация
         2. „Дърводобив”, код 6230602 – първа степен на професионална квалификация
         3. „Билкарство“, код 6230604- първа степен на професионална квалификация

"Работник в озеленяването”, код 622030 - “Озеленяване и цветарство”, код 6220301- първа степен на професионална квалификация

"Озеленител”, код 622020
         1. „Цветарство”, код 6220201 – втора степен на професионална квалификация
         2. „Парково строителство и озеленяване”, код 6220202 – втора степен на професионална квалификация

"Техник-Озеленител”, код 622010
        1. „Цветарство”, код 6220101 – трета степен на професионална квалификация
        2. „Парково строителство и озеленяване”, код 6220102 – трета степен на професионална квалификация

 "Техник -рибовъд",код 624010                                                           1."Рибовъдство",код 6240101,трета степен на професионална квалификация

"Техник по промишлен риболов и аквакултури",код  624020                                                                                                                1.Промишлен риболов и аквакултури,код 6240201,трета степен на професионална квалификация

"Рибовъд" код 624030                                                                                       1.Рибовъдство , код 6240301,втора степен на професионална квалификация

"Работник в рибовъдството" код624040                                  1."Рибовъдство",код 6240401,първа степен на професионална квалификация

"Агроеколог",код 621140                                                                           1."Агроекология",код 6211401,трета степен на професионална квалификация


 

2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни