Курс ТЕХНИК ЛЕСОВЪД -960 учебни часа.


Курс ТЕХНИК ЛЕСОВЪД- 960 учебни часа.Необходими документи за записване в обучение- Копие от документ за средно образование,Медицинско от лекар,че лицето е годно да се обучава по професията,3 снимки паспортен формат. След приключване на обучението,курсистът придобива Свидетелство за професионална квалификация,Образец 3-54 на МОН и може да работи на длъжност Техник лесовъд. Цена на курса-1800лв.

Изтегляне на заявление от тукДруги
2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни