Курс Оперативен счетоводител


Курс Бизнес услуги-Онлайн обучение с продължителност  7 месеца, 960 учебни часа. След приключване на обучението, курсистът  се явява на изпит и придобива Свидетелство  за професионална квалификация, Образец 3-54                               Входящо ниво за обучение - минимум завършено средно образование.                                                                                             Цена на курса-1200 лв. 

Онлайн обучение за част от професията в рамките на 300 учебни часа,продължителност 2 месеца. След приключване на обучението, курсистът придобива Удостоверение за професионална квалификация, Образец 3-37 на МОН.

Цена на обучението-300 лева

 Други
2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни