Офис-мениджър


Онлайн курс" Офис Мениджър"-продължителност       7 месеца, 960 учебни часа.Курсът завършва с изпит и придобиване на Свидетелство за професионална квалификация, Образец 3-54 на МОН.                                                                                                       Цена на курса-1200 лв.                                                                         Предлага се обучение по част от професията с продължителност 300 учебни часа.След приключване  на обучението,курсистът придобива Удостоверение за професионална квалификация Образец 3-37 на МОН.

Цена на курса - 300 лв. Други
2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни