Техника, строителство и архитектура

"Заварчик", код 521090 - "Заваряване", код 521090 - първа степен на професионална квалификация

"Сругар", код 521100 - „Стругарство“, код 5211001 - първа степен на професионална квалификация

"Шлосер", код 521110 - „Шлосерство“, код 5211101 - първа степен на професионална квалификация

"Електромонтьор", код 522020

1. „Електрообзавеждане на транспортна техника“, код 522020 - втора степен на професионална квалификация
2. „Електрически инсталации“, код 5220210 - втора степен на професионална квалификация
3. „Електродомакинска техника“, код 5220211 - втора степен на професионална квалификация

4.“Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника, код 5220209 -втора степен на професионална квалификация

"Електротехник"  код  522010

"Електрообзавеждане на подемна  и асансьорна техника5220108                       "Електрически инсталации"-код 5220109-трета степен сна професионална квалификация

 


"Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации", код 522040

1. „Газова техника“, код 5220406 - втора степен на професионална квалификация
2. Топлотехника – топлинна, климатична, вентилационна и хладилна, код 5220409 – втора степен на професионална квалификация  

"Оператор на парни и водогрейни съоръжения", код 522050 - „Експолатация на парни и вводогрейни съоръжения“, код 5220501 - втора степен на професионална квалификация

"Работник по транспортна техника", код 525120

1. „Автобояджийство“, код 5251201 - първа степен на професионална квалификация
2. „Автотенекеджийство“, код 5251202 - първа степен на професионална квалификация


"Монтьор на транспортна техника", код 525020 - "Пътностроителна техника", код 5250202 - втора степен на професионална квалификация

"Монтьор на подемно-транспортна техника", код 525060

1. "Подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства", код 5250601 - втора степен на професионална квалификация
2. "Подемно-транспортна техника с електрозадвижване", код 5250602 - втора степен на професионална квалификация

"Техник на транспортна техника", код 525010 - "Пътно-строителна техника", код 5250102 - трета степен на професионална квалификация

 

2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни