АГРОКОЛОГИЯ И КЛИМАТ ОПАЗВАНЕ КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА


Организираме   онлайн обучение  и  изпит по за курс : Агроекология и климат  - Опазване компонентите на околната среда -30 учебни часа

Обученията са  по Мярка  6

По под мярка  6.1-стартова помощ за  млади земеделски стопани

По под мярка 6.3- стартова помощ за  развитие на малките стопанства 

Мярка 214 Агроекологични плащания 

Мярка 11 Биологична земеделие

мярка 10 "Агроекологични плащания"- цена 200 лв.
Опазване компонентите на околната среда- цена 200лв.

Изтегли заявление от тукДруги
2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни