Политика за защита на личните данни2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни