Изпит по професия :"Строителен техник",специалност "Архитектура и строителство"


На 05.07.2024г.,от 13:00 часа в залата на ЦПО към ЕТ"Виктория-Петранка Митрева",ще се проведе квалификационен изпит по теория на специалността :Архитектура и строителство. Адрес на залата: гр.Варна,бул.Христо Ботев №10,ет.5.Квалификационният изпит по  практика на специалността,ще се проведе на 06.07.2024г., от 9:00ч.,в база на фирма Планекс,гр.Варна,Западна промишлена зона.Други
2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни