Курс ДЕЛОВОДСТВО И АРХИВ


Курс Деловодство и архив-Онлайн обучение с продължителност 2 месеца, 300 учебни часа. След приключване на обучението,курсистът  се явява на изпит и придобива Свидетелство  за професионална квалификация, Образец 3-54         Входящо ниво за обучение - минимум завършен 10 клас.                    Цена на курса-500 лв. 

 

 Други
2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни