Форми на обучение


»редовна форма - провежда се 5 дни седмично между 6 и 8 учебни часа на ден

»самостоятелна форма - по дадени материали от учебния център курсиста се подготвя самостоятелно и се явява на изпити за всеки от модулите, включени в учебната програма, накрая се явява на изпити по теория и практика на специалността

»вечерна форма - за заети лица, обученията се провеждат след работно време

»по заявка на работодатели - обучението се провежда в удобно за работодателя и служителите време, те имат право да определят мястото за провеждане на обучението /в учебният център или в съответната фирма при възможност да се осигури нужната материална база за провеждане на качествено обучение/

»провеждане на изпити - за лица имащи нужния трудов стаж по дадена специалност /минимум 10 месеца/, могат да се явят на изпити пред комисия от преподаватели и положат теоретичен и практически изпит за придобиване на сертификат, те имат право да придобият І-ва или ІІ-ра квалификационна степен в зависимост от входящото си ниво

»за повишаване на квалификацията - лица, имащи първа степен на професионална квалификация, желаещи да повишат квалификацията и придобият ІІ-ра или ІІІ-та степен по дадена специалност.

»практически обучения във фирми - ЦПО ”Виктория-Петранка Митрева" има изградено сътрудничество с фирми от различни стопански направления и възможност да изпраща свои курсисти на практически обучения или стажуване в тези фирми по специалността, за която се обучават.
 

2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни