Курс ОФИС СЕКРЕТАР


Курс "ОФИС СЕКРЕТАР"-онлайн обучение за  ІІ степен на професионална квалификация-660 учебни часа.        Продължителност 4 месеца.                                 Обучението приключва с изпит и придобиване на Свидетелство за професионална квалификация Образец 3-54 на МОН.                                                                         Цена на обучението-600 лв.                                                      При желание от страна на курсиста,обучението може да е за част от професията до 300 учебни часа.След приключване на обучението курсиста придобива Удостоверение на професионална квалификация за част от професията                   Образец 3-37 на МОН.                                                 Цена-300лв.

Изтегляне на заявление от тук

 Други
2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни