Център за професионално обучение "Виктория ПМ"
Кои сме ние? Защо да изберете нас?

Център за професионално обучение "Виктория ПМ" е регистриран за провеждане на професионално обучение от 1994 г. в Агенция по заетостта гр. София, с Удостоверение №56. От 2003 г. е лицензиран към НАПОО за извършване на професионални обучения с Лицензия № 200312104/ 03.12.2003 г.

От началото на 2004 година до сега имаме проведени над 800 курса за обучения по различни специалности и степени на професионална квалификация. Обучили сме над 10 000 курсиста- безработни и заети лица.

Провели сме над 400 обучения по заявка на работодатели по 30 вида специалности от направленията:
 
✔ Строителство и архитектура;
✔ Ресторантьорство;
✔ Икономически професии;
✔ Услуги за личността;
✔ Растениевъдство;
✔ Други;
✔ Хотелиерство;
 

 

 

 

Какво Ви предлагаме
Център за професионално обучение Виктория ПМ2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни