Курс ТЪРГОВИЯ


Курс ТЪРГОВИЯ-Онлайн обучение с продължителност 7 месеца, 960 учебни часа. След приключване на обучението,курсистът  се явява на изпит и придобива Свидетелство  за професионална квалификация, Образец 3-54                                                                                                 Входящо ниво за обучение - минимум завършено средно образование.                                                                                                       Цена на курса-1200 лв. 

Онлайн обучение за част от професията в рамките на 300 учебни часа,продължителност 2 месеца. След приключване на обучението, курсистът придобива Удостоверение за професионална квалификация, Образец 3-37 на МОН.

Цена на обучението-300 лева

 Други
2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни