Обща информация

ЦПО ”Виктория-Петранка Митрева” предлага обучения по описаните в лицензията си специалности и професии.

Начините на обучения са следните:
1.Обучения за  първа степен на професионална квалификация-работниvк                                                                   -входящо ниво- минимум завършен 4-ти клас                  -медицинско от лекар,че лицето е годно да се обучава                                                                                                         - 2 снимки
Обученията могат да бъдат за част от професията-издава се Удостоверение Образец 3-37 за проведено обучение по част от професията, при обучение за пълната степен на професията,обучаемият придобива Свидетелство за професионална кваплификация Образец 3-54                                                                                               2. Обучения за  втора  степен на професионална квалификация-специалист.                                                                   -входящо ниво- минимум завършен 10-ти клас                  -медицинско от лекар,че лицето е годно да се обучава                                                                                                         - 2 снимки
Обученията могат да бъдат за част от професията-издава се Удостоверение Образец 3-37 за проведено обучение по част от професията, при обучение за пълната степен на професията,обучаемият придобива Свидетелство за професионална кваплификация Образец 3-54                                                                                              3. Обучения за  трета  степен на професионална квалификация-специалист.                                                                   -входящо ниво -минимум завършено средно образование                                                                                -медицинско от лекар,че лицето е годно да се обучава                                                                                                         - 2 снимки
Обученията могат да бъдат за част от професията-издава се Удостоверение Образец 3-37 за проведено обучение по част от професията, при обучение за пълната степен на професията,обучаемият придобива Свидетелство за професионална кваплификация Образец 3-54 

 

 »обучения за придобиване на правоспособност /заварчици, кранисти, мотокаристи, прикачвачи, оператори на подемник товарен строител/ - входящо ниво за част от професията 10-ти клас, обученията се удостоверяват със Свидетелства и Удостоверения за правоспособност;

»модулни обучения, например: Координатори по безопасност и здраве /в строителството и хотелиерството/, Контрольор по качество на изпълнение на СМР, AUTO CAD и др.;

»обучения за ІІІ-та степен на професионална квалификация по професиите: Строителен техник, Пътно-строителна техника, Хотелиер, Ресторантьор, Организатор на туристическа агентска дейност, Аниматор, Икономист-информатик и др. - входящото ниво е завършено средно образование на успешно завършилите се издава Свидетелство за професионална квалификация ІІІ-та степен Образец 3-54.

2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни