Материална база за обучения

ЦПО ”Виктория - Петранка Митрева” разполага със собствена материална база за обучения от направления: Стопанско управление и мениджмънт, Строителство и архитектура, Хотелиерство и ресторантьорство, Фризьорство и Козметика и др., щатен преподавателски състав и възможности за индивидуални обучения. Преподавателите ни са утвърдени специалисти с дългогодишен опит в обучение на възрастни, периодично усъвършенстват знанията и уменията си, повишават квалификацията си съгласно новостите, които се въвеждат в голяма част от професиите.

Периодично ние актуализирваме учебните си планове и програми, сверяваме ги с новостите в производството и технологиите, включваме допълнителни модули или теми, с които усъвършенстваме учебните си програми по различни специалности, стремим се да дадем на нашите курсисти полезна информация и ползотворно обучение, с цел те да се реализират успешно на пазара на труда, а работодателите да разполагат с качествена работна ръка.
 

2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни