Курс ГЕОДЕЗИЯ-960 учебни часа-онлайн обучение


   КУРС ПО ГЕОДЕЗИЯ -ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ

Необходими документи:Копие от документ за завършено средно образование ,Медицинско от лекар,че лицето е годно да се обучава,3-ри снимки паспортен формат.Продължителност на обучението до 7 месеца.Цена 1800лв.     

Изтегляне на заявление от тук                      Други
2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни