Контакти

Център за професионално обучение "Виктория-ПМ"
Адрес: гр. Варна, бул. "Христо Ботев" 10, ет. 5
тел. за контакти: 052/ 710 454, 0879/408-773
имейлl: office@viktoria-pm.com
сайт: https://www.viktoria-pm.com

Данни на фирмата:
"Виктория-ПМ" ЕООД
Банка ДСК  ЕАД
BIC: STSABGSF
IBAN: BG80STSA93001525459450
BG: 200444361
гр. Варна , бул. Христо Ботев №10 , ет.5
МОЛ: Петранка Маркова Тодорова

captcha

2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни