Контакти

Център за професионално обучение "Виктория-ПМ"
Адрес: гр. Варна, бул. "Христо Ботев" 10, ет. 5
тел. за контакти: 052/ 710 454, 0879/408-773
имейлl: office@viktoria-pm.com
сайт: https://www.viktoria-pm.com

Данни на фирмата:
"Виктория-ПМ" ЕООД
SG "Експресбанк" Клон Варна
BIC: TT BB BG 22
IBAN: BG 21 TT BB 9400 1525 4594 50
BG: 200444361
гр. Варна , ул. "Студентска" бл.21, вх.Б, ап.33
МОЛ: Петранка Маркова Тодорова

captcha

2023, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни