Стопанско управление, администрация

"Библиотекар"код 322010                                                                1."Библиотекознание",код 3220101-трета степен на професионална квалификация

"Продавач консултант", код 341020 - "Продавач – консултант", код 3410201 - втора степен на професионална квалификация

"Сътрудник в маркетингови дейности”, код 342020, „Маркетингови проучвания”, код 3420201 – втора степен на професионална квалификация

"Финансист", код 343010 - "Застрахователно и осигурително дело", код 3430102 - трета степен на професионална квалификация

"Оперативен счетоводител", код 344030 - "Оперативно счетоводство", код 3440301 - трета степен на професионална квалификация

"Данъчен и митнически посредник", код 344020 - "Митническа и данъчна администрация", код 3440201 - трета степен на професионална квалификация

"Сътрудник в бизнес", код 345040 - "Бизнес-услуги", код 3450401 - втора степен на професионална квалификация

"Сътрудник в малък и среден бизнес", код 345050 - "Малък и среден бизнес", код 3450501 - втора степен на професионална квалификация

"Касиер", код 345060 - "Касиер", код 3450601 - първа степен на професионална квалификация

"Икономист", код 345120


1. "Индустрия", код 3451201 - трета степен на професионална квалификация

2. "Търговия", код 3451202 - трета степен на професионална квалификация

3. "Земеделско стопанство", код 3451203 - трета степен на професионална квалификация

4. "Икономика и мениджмънт", код 3451204 - трета степен на професионална квалификация
 

"Офис – мениджър", код 346010 - "Бизнес – администрация", код 3460101 - трета степен на професионална квалификация

"Офис – секретар", код 346020 - "Административно обслужване", код 3460201 - втора степен на професионална квалификация

"Деловодител", код 346030 - "Деловодство и архив", код 3460301 - първа степен на професионална квалификация

"Икономист-информатик", код 482010 - "Икономическа информатика", код 4820101- трета степен на професионална квалификация

„Оператор на компютър”, код 482030 – „Текстообработване”, код 4820301 – първа степен на професионална квалификация

2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни