Курс БИЗНЕС УСЛУГИ


Курс БИЗНЕС УСЛУГИ-Онлайн обучение с продължителност 4 месеца, 660 учебни часа. След приключване на обучението,курсистът  се явява на изпит и придобива Свидетелство  за професионална квалификация, Образец 3-54               Входящо ниво за обучение - минимум завършен 10 клас.                                                                                                                     Цена на курса-600 лв. 

Онлайн обучение за част от професията в рамките на 300 учебни часа,продължителност 2 месеца. След приключване на обучението, курсистът придобива Удостоверение за професионална квалификация, Образец 3-37 на МОН.

Цена на обучението-300 леваДруги
2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни