150 ЧАСОВИ КУРСОВЕ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ -РАСТЕНИЕВЪДСТВО И ЖИВОТНОВЪДСТВО


Организираме  обучения за ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ в онлайн форма,курсовете са 150 часови от направление Селско, горско и рибно стопанство-621

 

По програмата "Млад фермер" за директни плащания е необходимо да бъде преминато 150 часово обучение в областта на селското стопанство.
Същото се отнася и за подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани", която е част от мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятния".

150 часовите курсове  които предлагаме са следните:

 Обучения от направление "Растениевъд“, код 621030
       1. “Полевъдство”-150 учебни часа-200 лв.
       2. “Зеленчукопроизводство”-150 учебни часа-200 лв.
       3. “Трайни насаждения”-150 учебни часа-200 лв.
       4. “Селекция и семепроизводство”-150 учебни часа-200 лв.
       5. “Тютюнопроизводство”-150 учебни часа- 200 лева
       6. “Гъбопроизводство и билки, етерични-маслени и медоносни култури”-150 учебни часа-200 лв.
       7. “Растителна защита”-150 учебни часа-200 лева

Обучения от направление Животновъд - код 621050

      1. “Говедовъдство”-150 учебни часа-200 лева
       2. “Овцевъдство”-150 учебни часа-200 лева
       3. “Свиневъдство”-150 учебни часа-200 лева
       4. “Птицевъдство”-150 учебни часа-200 лева
       5. “Зайцевъдство"-150  учебни часа-200 лева 
       6. “Пчеларство“-150 учебни часа-200 лева
       7. “Коневъдство и конна езда"-150 учебни часа-200 лева                                                                                                                                                                                                                                 8. „Бубарство“- 150 учебни часа-200 лева

Към всички специалности има курсове по Био отглеждане на видовете насъждения и животновъдство. Удостоверението което се издава вкючва Био отглеждане на .............съответната специалност.

Заявление за включване в обучение можете да изтеглите от ТУК

 Други
2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни