КУРСОВЕ ПО РАСТЕНИЕВЪДСТВО И ЖИВОТНОВЪДСТВО


Предлагаме обучения за пълната степен на професионална квалификация и придобиване на свидетелство за професионална квалификация Образец 3-54 по всички специалности от направление:

Селско, горско и рибно стопанство

"Техник - Растениевъд”, код 621010
        1. “Полевъдство”, код 6210101 - трета степен на професионална квалификация
        2. “Зеленчукопроизводство”, код 6210102 - трета степен на професионална квалификация
        3. “Трайни насаждения”, код 6210103 - трета степен на професионална квалификация
        4. “Селекция и семепроизводство”, код 6210104 - трета степен на професионална квалификация
        5. “Тютюнопроизводство”, код 6210105 - трета степен на професионална квалификация
        6. “Гъбопроизводство”, код 6210106 - трета степен на професионална квалификация
        7. “Растителна защита и агрохимия”, код 6210107 - трета степен на професионална квалификация

"Техник в Лозаровинарството”, код 621020 - “Лозаровинарство”, код 6210201- трета степен на професионална квалификация

"Растениевъд“, код 621030
       1. “Полевъдство”, код 6210302 - втора степен на професионална квалификация
       2. “Зеленчукопроизводство”, код 6210303 - втора степен на професионална квалификация
       3. “Трайни насаждения”, код 6210304 - втора степен на професионална квалификация
       4. “Селекция и семепроизводство”, код 6210305 - втора степен на професионална квалификация
       5. “Тютюнопроизводство”, код 6210306 - втора степен на професионална квалификация
       6. “Гъбопроизводство и билки, етерични-маслени и медоносни култури”, код 6210307 - втора степен на професионална квалификация
       7. “Растителна защита”, код 6210308 - втора степен на професионална квалификация

"Техник - Животновъд”, код 621040
       1. “Говедовъдство”, код 6210401 - трета степен на професионална квалификация
       2. “Овцевъдство”, код 6210402 - трета степен на професионална квалификация
       3. “Свиневъдство”, код 6210403 - трета степен на професионална квалификация
       4. “Птицевъдство”, код 6210404 - трета степен на професионална квалификация
       5. “Зайцевъдство", код 6210405 - трета степен на професионална квалификация
       6. “Пчеларство и бубарство“, код 6210405 - трета степен на професионална квалификация
       7. “Коневъдство и конна езда", код 6210406 - трета степен на професионална квалификация

"Животновъд“, код 621050
       1. “Говедовъдство”, код 6210502 - втора степен на професионална квалификация
       2. “Овцевъдство”, код 6210503 - втора степен на професионална квалификация
       3. “Свиневъдство”, код 6210504 - втора степен на професионална квалификация
       4. “Птицевъдство”, код 6210505 - втора степен на професионална квалификация
       5. “Зайцевъдство", код 6210506 - втора степен на професионална квалификация
       6. “Пчеларство“, код 6210507 - втора степен на професионална квалификация
       7. “Коневъдство и конна езда", код 6210508 - втора степен на професионална квалификация

"Фермер", код 621060, - "Земеделец" , код 6210601 - втора степен на професионална квалификация Други
2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни