Архитектура и строителство

"Геодезист", код 581010, „Геодезия”, код 5810101 – трета степен на професионална квалификация

"Реставратор-изпълнител", код 581020
      1. „Конструктивна реставрация“, код 5810201 - втора степен на професионална квалификация
      2. “Декоративна реставрация”, код 58102023 – втора степен на професионална квалификация

"Строителен техник", код 582010
      1. „Строителство и архитектура“, код 5820101 - трета степен на професионална квалификация
      2. “Водно строителство”, код 5820103 – трета степен на професионална квалификация
      3. „Транспортно строителство”, код 5820104 – трета степен на професионална квалификация

"Строител", код 582030
      1. „Кофражи“, код 5820302 - втора степен на професионална квалификация
      2. „Армировка и бетон“, код 5820303 - втора степен на професионална квалификация
      3. „Зидария“, код 5820304 - втора степен на професионална квалификация
      4. „Мазилки и шпакловки“, код 5820305 - втора степен на професионална квалификация
      5. „Вътрешни облицовки и настилки“, код 5820306 - втора степен на професионална квалификация
      6. „Външни облицовки и настилки“, код 5820307 - втора степен на професионална квалификация
      7. „Бояджийски работи“, код 5820309 - втора степен на професионална квалификация
      8. „Строително дърводелство“, код 5820310 - втора степен на професионална квалификация
      9. „Строително тенекенджийство“, код 5820311 - втора степен на професионална квалификация
     10. „Покриви“, код 5820312 - втора степен на професионална квалификация

“Строител - монтажник", код 582040
      1. “Стоманобетонни конструкции”, код 5820401 - втора степен на професионална квалификация
      2. “Метални конструкции”, код 5820402 - втора степен на професионална квалификация
      3. “Сухо строителство”, код 5820403 - втора степен на професионална квалификация
      4. “Дограма и стъклопоставяне”, код 5820404 - втора степен на професионална квалификация
      5. „Изолации в строителството", код 5820405 – втора степен на професионална квалификация

"Монтажник на ВиК мрежи", код 582050
     1. “Вътрешни ВиК мрежи”, код 5820501 - втора степен на професионална квалификация
     2. “Външни ВиК мрежи”, код 5820502 - втора степен на професионална квалификация

"Пътен строител”, код 582060 - “Строител на пътища, магистрали и съоръжения към тях”, код 5820601 – втора степен на професионална квалификация

"Помощник в строителството", код 582080 - „Основни и довършителни работи“, код 5820801 - първа степен на професионална квалификация

"Помощник пътен строител", код 582090 – „Пътища, магистрали и съоръжения” – първа степен на професионална квалификация

2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни