КВАЛИФИКАЦИОННИ ГРУПИ ПО ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТ -ЕЖЕГОДНИ ОБУЧЕНИЯ


ЕЖЕГОДНА ПРОВЕРКА НА ЗНАНИЯТА  ЗА  КВАЛИФИКАЦИОННИ ГРУПИ

 

5.1. Квалификационна група по безопасност  при работа по електрообзавеждане с напрежение до  1000V – от I - до  Vкв.група – 2години -40 лв.

5. Квалификационна група по безопасност  при работа по електрообзавеждане с напрежение до и над 1000V – от I - до  IVкв.група – 2години   - 40лв.

                                                                      Vкв.група – 1годинa       

6. Kвалификационна група по ПБРНЕУТЦТМХС  от I до V кв.група - 2години – 40 лв.

7. Квалификационна група по ПБЗРЕУЕТЦЕМ от I до V кв.група – 2 години -40 лв.

Заявление за кандидатстване може да изтеглите от ТУКДруги
2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни