Производство и преработка

"Оператор в хранително - вкусовата промишленост”, код 541020 - “Производство на месо, месни продукти и риба”, код 5420103- втора степен на професионална квалификация

"Хлебар - сладкар”, код 541030
     1. “Производство на хляб и хлебни изделия”, код 5410301 - втора степен на професионална квалификация
     2. “Производство на сладкарски изделия”, код 5410302 - втора степен на професионална квалификация

"Моделиер – технолог на облекло”, код 542040
     1. “Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил”, код 5420401 - трета степен на професионална квалификация
     2. “Конструиране, моделиране и технология на облекло от кожи”, код 5420402 - трета степен на професионална квалификация

"Оператор в производството на облекло”, код 542050
     1. “Производство на облекло от текстил”, код 5420501 - втора степен на професионална квалификация
     2. “Производство на облекло от кожи”, код 5420502 - втора степен на професионална квалификация

"Моделиер – технолог на обувни и кожено-галантерийни изделия”, код 542060 - “Конструиране, моделиране и технология на кожено – галантерийни изделия”, код 5420602- трета степен на професионална квалификация

"Оператор в производството на обувни и кожено-галантерийни изделия”, код 542070 - „Производство на кожено-галантерийни изделия“, код 5420702 - втора степен на професионална квалификация

"Работник в производство на облекло", код 542090 - “Производство на облекло”, код 5420901 - първа степен на професионална квалификация

"Шивач”, код 542110 - “Шивачество”, код 5421101- първа степен на професионална квалификация

"Обущар”, код 542120 - “Обущарство”, код 5421201- първа степен на професионална квалификация

"Оператор в дървопреработването", код 543020
     1. "Производство на мебели", код 5430201 - втора степен на професионална квалификация
     2. "Производство на врати и прозорци", код 5430202 - втора степен на професионална квалификация
     3. "Производство на тапицирани изделия", код 5430203 - втора степен на професионална квалификация
     4. "Дърворезно, амбалажно и паркетно производство", код 5430206 - втора степен на професионална квалификация
     5. "Производство на дървени детски играчки", код 5430209 - втора степен на професионална квалификация

"Работник в дървообработването”, код 543090 - “Производство на врати и прозорци”, код 5430905- първа степен на професионална квалификация
 

2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни