Безплатни обучение с ваучери-ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ (НИВА 1-2 ОТ DigComp 2.1)


Безплатни обучение с Ваучери, предоставени от Агенция по заетостта,те могат да се заявят на следната страница:

https://serviceseprocess.az.government.bg/service/5aedf067-45f5-4a56-9fe7-ca42f9084cc8/description

като обучаваща организация се посочва: Виктория-ПМ ЕООД

 

ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ ЗА БАЗОВО НИВО НА ОБЩИ ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЕВРОПЕЙСКАТА РАМКА ЗА ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ (НИВА 1-2 ОТ DigComp 2.1)

Виж цялата програма тук

Общ брой часове за обучение - 45 учебни часа

 

 

Теми

Компетентности като очаквани резултати от обучението

Нови понятия

Примерни софтуерни програми и задачи за изпълнение

Учебни

часове

1. Грамотност, свързана с информация и данни

5 часа

1.1 Сърфиране, търсене и филтриране на данни, информация и дигитално

съдържание

Знания: познава подходи за търсене на информация и дигитално съдържание в Интернет; знае как да използва ключови думи като средство за филтриране, анализ, подбор и критично ползване на информация, данни и дигитално съдържание в Интернет

Умения: способност да се използва Интернет и системи за търсене с цел търсене на работа

Нагласи: използва Интернет като източник на информация и средство за намиране на работа

интернет; програма за разглеждане на уеб сайт (браузер);

търсене в интернет

Работа с уеб браузер:

Google Chrome,

Mozilla Firefox,

Microsoft Edge, Opera,

Safari или друг.

1 час

1.2 Оценяване на данни, информация и дигитално

съдържание

Знания: познава референтни източници на достоверна и надеждна информация и дигитално съдържание в Интернет, (базово) разбира феномена на фалшивите новини

Умения: идентифицира достоверна информация и данни, може да открива и различава достоверни и надеждни източници на информация, може да

открива фалшива и невярна информация в Интернет

Нагласи: критичен поглед към информацията в Интернет, не разпространява фалшиви новини

уеб адрес;

хипервръзка

източници на

информация

Видове уеб сайтове.

Базова структура на

уеб сайт.

Разграничаване на

домейни от първо

ниво.

2 часа

1.3 Управление на данни, информация и дигитално

съдържание

Знания: познава прости начини за управление и съхранение на данни, информация и дигитално съдържание на различни устройства, с използване на формати и в различни компютърни системи (PC, умен телефон, облачни системи и др.).

Умения: може да организира, търси и съхранява информацията във файлове и директории, да създава и управлява файлове и директории, да използва различни устройства за съхраняване на информация

Нагласи: следва правила за създаване и управление на файлове и директории

файлова система

файл, папки,

основни действия за

организация на

файлове и папки

Управление на

Файлова система

Основни операции с

File Explorer/Windows

Explorer/ други

2 часа

2. Комуникация и сътрудничество

8 часа

2.1 Взаимодействие чрез дигитални технологии

Знания: познава различни видове технологии за комуникация (базово ниво)

Умения: може да използва дигиталните технологии и инструменти за общуване и сътрудничество от различни компютърни системи (умен телефон, компютър, в Интернет), разпознава различни технологии за комуникация (текстови съобщения, видео разговори, електронна поща) и може да ги използва във формален и неформален контекст

Нагласи: избор на подходящи дигитални технологии за комуникация в различен контекст

Електронна поща,

адрес за електронна поща,видове истеми за синхронна и

асинхронна комуникация (текстови съобщения, електронна поща)

Създаване на електронна поща:

например abv.bg, mail.bg, gmail.bg или друг.

Инсталиране и работа

със система за текстови съобщения:

Viber, Skype или друг.

2 часа

2.2 Споделяне чрез дигитални технологии

Знания: познава различни начини и модели за споделяне на информация чрез дигитални технологии (умен телефон, компютър в интернет, облачна

система), разпознава техните ограничения и следва добри практики.

Умения: може да използва подходящи технологии за споделяне на информация и данни, може да използва критично социалните мрежи като информационен канал и като средство за споделяне на информация,

може да използва базови облачни технологии за споделяне на информация.

Нагласи: разпознава подходящи методи за споделяне на информация и данни в различен контекст

Създаване на

електронно писмо;

Споделяне на файлове

- през електронна поща

- през система за съобщения

- през облачна система

2 часа

2.3 Участие в гражданските процеси чрез дигитални

технологии

Знания: познава общата концепция за видовете електронни услуги и начини за използване на дигитални технологии за изпълнение на основни

процеси в гражданското общество.

Умения: може да търси и намира електронни услуги, предоставени от различни публични организации.

Нагласи: разпознава предимствата от използване на електронни услуги.

Официални интернет сайтове на държавни

институции

Разпознава

официални интернет

сайтове на държавни

институции

1 час

2.4 Сътрудничество чрез дигитални технологии

Знания: познава принципите на работа с облачни технологии и технологии за сътрудничество (базово ниво), следва добри практики

Умения: може да използва технологии за съвместна работа и сътрудничество (създаване на споделени документи, коментиране и редактиране на споделени документи в реално време).

Нагласи: положително отношение за сътрудничество чрез облачни технологии

Облачни технологии за

съвместна работа

Редакция на общ документ в облачна среда (Google Docs,

Microsoft 365, друг).

1 час

2.5 Онлайн етикет

Знания: познава основните правила на поведение, права, отговорности и етично използване на дигитални устройства в различни дигитални среди.

Разпознава добри и лоши практики, запознат е с нормативна база и видовете дигитални престъпления (базово ниво).

Умения: може да прилага добри практики при използване на дигиталните технологии и Интернет.

Нагласи: етично използване на технологиите

Онлайн етикет и

правила на поведение в интернет

Запознаване с:

- Анонимни ли сме в интернет?

- Правила на поведение в интернет (напр. не разпространява верижни писма).

1 час

2.6 Управление на дигиталната

идентичност

Знания: идентифицира дигиталната идентичност, разпознава прости начини да запази своята репутация в интернет, разпознава прости данни, които генерира чрез дигитални инструменти или в дигитални среди.

Умения: може да защити своята репутация и да запази прилагане на добри практики за изграждане на дигитална идентичност в различни среди.

Нагласи: изграждане на дигитална идентичност

Дигитална

идентичност, лични

данни, рискове в

интернет

Познава рисковете от

оставянето на електронни следи

- Разбира как работят бисквитките (cookies

- Може да прави настройки на браузера (cookies)

1 час

3. Създаване на дигитално съдържание

20 часа

3.1 Разработване на дигитално

съдържание

Знания: познава начини за създаване и редактиране на просто дигитално съдържание в прост формат; идентифицира как работят основни офис приложения, принципи на работа и създаване на съдържание с

текстообработващи програми, електронни таблици, софтуер за презентации (базово ниво).

Умения: може да създава и редактира цифрово съдържание на базово ниво

Нагласи: увереност при използване на офис технологииДруги
2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни