Ш@нс за реализация на младежите в България

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ BG051PO001-1.1.01 Повишаване заетостта на младежите чрез трайното им включване на пазара на труда в България 
Организиране и провеждане на обучения по информационни и комуникационни технологии по проект „Ш@нс за реализация на младежите в България“ Позиция №14 /регион Варна/
Организиране на обучение по ИКТ за І-во , ІІ-ро и ІІІ-то ниво на 396 безработни младежи до 29-години, регистрирани в ДБТ Варна, Провадия, Вълчи дол, Долни чифлик, в групи по 10-12 човека. Обучението беше в три цикъла:
1. от месец януари до месец март обучение на 160 младежи /40%/, разпределени в 16 групи;
2. от месец април до края на месец май - обучение на 80 младежи /20%/, разпределени в 8 групи и
3. от месец юни до края на септември обучение на 156 младежи /40%/, разпределени в 15 групи.
Всеки курс беше с продължителност 150 часа. Обученията бяха организирани и проведени в град Варна. За целта бяха извършени следните дейности:
1. Сформиране на екип по проекта
2. Провеждане на подбор за определяне на нивото на курсистите
3. Сформиране на групи и организиране на обученията, наемане на компютърни кабинети, закупуване на софтуерни продукти/
4. Провеждане на изпити и издаване на Сертификати за преминато ниво на обучение
5. Изготвяне на присъствени форми на курсистите и представяне пред ДБТ Варна
6. Изготвяне на междинни отчети за представяне пред договарящият орган
7. Изплащане на заплати, хонорари и осигуровки на екипа по проекта
8. Закупуване на учебни материали и помагала за обучение и предоставяне на курсистите
9. Изготвяне на финален отчет
Заложен индикатор за успешно изпълнение на проекта- 90% от включените младежи да завършат обученията и придобият Сертификат

396 младежи бяха включени в курсовете, от тях 378 успешно приключиха обученията и придобиха Сертификат за съответното ниво, в проценти - 95,5%
 

2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни