Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта


Проект : BG2005/017-353.10.01-1.23
Наименование на проекта: Инвестиции в развитието на човешкият ресурс и модернизация на средствата за производство
Номер на програмата: BG 2005/017-353.10.01
Име на програмата: "Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта", Фаза 2
Водеща организация: "Пасифик Стар" АД, гр. Бургас

По така представеният проект ЦПО ”Виктория-Петранка Митрева” е партньор на водещата организация. Като партньорска организация, ние се задължаваме да организираме обучение на 25 безработни граждани от Област Варна по специалността “Преработка на месо месни продукти и риба”за период от 5 месеца в рамките на 660 учебни часа.След успешно приключване на обучението ,на курсистите ще им бъде издадено Свидетелство за втора степен на професионална квалификация. Целта на проекта е обучените безработни граждани да придобият знания и умения по описаната специалност и бъдат назначени на работа във фирмата като оператори по преработка на риба и рибни продукти.
 

2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни