Програма "От социални помощи към осигуряване на заетост"

По Националната Програма “От социални помощи към осигуряване на заетост“ имаме организирани и проведени 35 курса на територията на Варненска, Шуменска и Добричка области, за времето от 12.2003 г. до 04.2008 г. по професии в областта на строителството, селското, горското стопанство и растениевъдството.

Благодарение на добрият си опит и изграденото сътрудничество между нашият учебен център и местните бюрата по труда, общини, общински администрации, училища и работодатели от регионите, ние успяхме да организираме обученията на ниво и преквалифицираме над 650 социално слаби граждани и от по-малки общини и населени места.
 

2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни