Проект по програма ФАР

Проект BG 2003/004-937.11.01 Алтернативна заетост програма ФАР

Номер на договора : BG 2003/004-937.11.01-1.019004-937.11.01-1.019
Наименование на проекта : Осигуряване на заетост чрез курсове за квалификация в шивашката индустрия
Срок за изпълнение : 01.01.2006 г. - 31.12.2006 г.
Стойност на проекта : 46 300 €
Водеща организация : ЦПО към ЕТ ”Виктория-ПМ”

По този проект получихме финансиране на стойност 46 300 евро. Целта на проекта е обучение на 40 безработни граждани от общините Варна, Провадия и Долни чифлик по професиите „Квалифицирани шивачи“ и „Моделиер-технолог“.
Проекта стартира в началото на месец април 2006 г. нашите задължения бяха следните:

»Организиране на обучението на 3 групи по професията „Квалифицирани шивачи“ с продължителност три месеца в гр. Варна, с. Приселци, гр. Провадия.
»Да организираме и проведем малки и големи тръжни поцедури за закупуване на материали и офис оборудване
»Изплащане на стипендии и пътни разходи на курсистите
»Организиране на транспорт за част от курсистите от насеното място където живят до населеното място където се провежда обучението
»Ежемесечно изготвяне на отчетни доклади по проекта
»Организирахме срещи с медийте за оповестяване на дейностите по проекта
»Организирахме и извършихме подбора на курситите включени за обучение

Бяха включени общо 28 безработни жени. Обучението стартира в началото на месец юни и приключи на 30 август.
Една група по специалността „Моделиер-технолог“ - продължителност на обучението 4 месеца. Тази група е сборна и в нея са включени курсисти от трите бюра по труда. Обучението започна на 01.08.2006г. и се проведе в гр. Варна.
 

2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни