Проект "Шанс за всички" - BG051PO001-5.1.03

ЦПО „Виктория-ПМ” беше партньор на ТПКИ „Родина” гр. Варна по Проект BG051PO001-5.1.03-000 „ШАНС ЗА ВСИЧКИ РАБОТЕЩИ В ТПКИ „РОДИНА””.
За периода от 31.05.2012 г. до 20.03.2013 г. учебният център организира провеждането на курсове „Повишаване квалификацията на оператор в производството на облекла от текстил” и „Повишаване квалификацията на моделиер конструктор и технолог”. 

Седемнадесет обучаеми стартираха и успешно приключиха курс „Повишаване квалификацията на оператор в производството на облекла от текстил” с теория – 240 учебни часа и практика – 450 учебни часа.

Девет обучаеми стартираха и успешно приключиха курс „Повишаване квалификацията на моделиер конструктор и технолог” с теория – 240 учебни часа и практика – 450 учебни часа.

В края на курсовете се проведоха теоретичен и практически изпит - задача за оценяване на новопридобитите знания и практическите умения на обучаемите. Всички курсисти, започнали обучението, приключиха успешно, положиха изпити по теория и практика и придобиха документ за завършено професионално обучение 

2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни