Проект "Красива България"

От 1998 година участваме в обявени конкурси за обучения по проект "Красива България". От тогава до сега по този проект имаме проведени над 60 курса на територията на Варненска, Шуменска, Добричка и Русенска области.

Обучили сме над 800 безработни граждани по професии в различни професионални направления - строителство, хотелиерство, ресторантьорство, растениевъдство и др. Над 50% от тях след приключване на работа по проекта продължиха да работят по професията за която се бяха обучавани, други се обърнаха към нас с желание да си повишат квалификацията доволни от доброто обучение което са получили първоначално.

2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни