По заявка от работодатели

Провели сме над 400 обучения по заявка на работодатели по повече от 30 вида специалности.
Наши партньори са:
- "П
ланекс" ООД
- "Рубикон Инженеринг" ООД
- "Примагаз" АД
- "Одесосстрой" ООД
- "Хидроинженеринг" ООД
- "Профилекс Инженеринг" ООД
- "Рони Колор" ЕООД
- "Сивас" ЕООД                                                                                                    


 

2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни