По схема "Развитие"През 2012 г.  ЦПО "Виктория-ПМ" проведе различни обучения на безработни лица по схема "Развитие" ОП "Развитие на човешките ресурси".

За Община Балчик бяха обучени 10 безработни лица за професия "Помощник в строителството", специалност "Основни и довършителни работи" в рамките на 300 уч.ч., 10 безработни лица за професия "Помощник пътен строител", специалност "Пътища, магистрали и съоръжения" в рамките на 300 уч.ч. и 116 безработни лица по професия "Работник в озеленяването", специалност "Озеленяване и цветарство" в рамките на 300 уч.ч.

За Община Вълчи дол бяха обучени 60 безработни лица по професия "Работник в озеленяването", специалност "Озеленяване и цветарство" в рамките на 200 уч.ч.

За Община Девня бяха обучени 26 безработни лица по професия "Помощник в строителството", специалност "Основни и довършителни работи" в рамките на 200 уч.ч., 39 безработни лица по професия "Еколог", специалност "Екология и опазване на околната среда" в рамките на 600 уч.ч. и 46 безработни лица по професия "Работник в озеленяването", специалност "Озеленяване и цветарство" в рамките на 200 уч.ч.

За Община Суворово бяха обучени 20 безработни лица по професия "Еколог", специалност "Екология и опазване на околната среда" в рамките на 600 уч.ч.

За Община Генерал Тошево бяха обучени 25 безработни лица за професия "Помощник в строителството", специалност "Основни и довършителни работи" в рамките на 300 уч.ч., 49 безработни лица за професия "Помощник пътен строител", специалност "Пътища, магистрали и съоръжения" в рамките на 300 уч.ч. и 104 безработни лица по професия "Работник в озеленяването", специалност "Озеленяване и цветарство" в рамките на 300 уч.ч.

За Община Крушари бяха обучени 37 безработни лица по професия "Помощник пътен строител", специалност "Пътища, магистрали и съоръжения" в рамките на 300 уч.ч.

За Община Тервел бяха обучени 23 безработни лица по професия "Помощник пътен строител", специалност "Пътища, магистрали и съоръжения" в рамките на 300 уч.ч.

Всички безработни лица бяха назначени на работа по условията на схема "Развитие" от съответните общини! 

2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни