Леонардо да Винчи - мобилност


Номер на договора : 2008-1BG1-LEO03-00365
Наименование на проекта: Адаптиране на европейски опит в Център за професионално обучение
Срок за изпълнение : 01.06.08 г. – 01.06.2009 г.
Стойност на проекта : 5172 €
Адрес на учебният център : гр. Варна, кв. Чайка, бл.128
Инициатор : ЦПО към ЕТ "Виктория-ПМ"

Партньори в проекта са три водещи испански обучителни организации :

»S.COOP.VJAN COMENIUS
»ESMOVIA
»ALTAVIANA - EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA Y FORMACION PROFESIONAL DE HOSTELERA Y TURISMO.

Целите, които си поставяме с нашите партньори по проекта са :

»Подобряване качеството и привлекателността на професионалното обучение в ЦПО "Виктория"
»Подобряване на знанията и уменията на обучителите от професионалният център

В проекта се предвижда организиране и осъществяване на обмен на 4-ма специалиста от ЦПО "Виктория-П.М." в областта на професионалното обучение /двама преподаватели, един тютор и ръководителя на професионалния център/ в гр.Валенсия, Испания с продължителност една седмица през месец септември 2008г.

Основни етапи на осъществяване на проекта:

»Подписване на договор с ЦРЧР, финансиране и сформиране на екип /1 месец/
»Подписване на договор с партньори и подбор на участници в обмена /2 месец/
»Сключване на споразумение с участниците,културна и езикова подготовка /2-3 месец/
»Организиране и осъществянане на обмен /3-4 месец/
»Информационна кампания /1-8 месец/
»Анализ и отчет на резултатите по проекта /5-8 месец/

Постигнати резултати от реализацията на проекта :

»Усъвършенствани и надградени теоретични знания и практически умения чрез обмен
»Проучени нови методи и форми на обучение в областта на строителството и туризма в страната домакин
»Обогатена представа за куртурата,традициите,начина на живот и работа в Испания
»Утвърдено Европейско съзнание и самочувствие за принадлежност към общността

Проектът "Адаптиране на Европейския опит в Център за професионално обучение" спомага постигането на обща цел на програмата "Учене през целия живот", която е насочена към насърчаване на взаимния обмен, сътрудничество и мобилност между системите за образование и обучение в Европейския съюз по начин,че да се превърнат в световни референти за качество.
 

2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни