Активни услуги на пазарана труда

"Програма на Агенция по заетостта по заемно споразумение от световната банка" и "Активни услуги на пазарана труда /АУПТ/"

Номер на договора : 316012080512 от 23.12.2005 год.
Вид услуга : Квалификационна
Наименование на проекта : Обучение по специалността лозар
Водеща организация : ЦПО към ЕТ ”Виктория-ПМ” гр.Варна

"Програма АУПТ" - По този проект, компонент „Квалификация“, получихме финансиране на стойност 13 000 евро. Целта на проекта беше обучение на 34 безработни и социално слаби граждани от община Провадия, по професията „Лозар“, след което част от тях да започнат работа по специалността. Проекта стартира в началото на 2006 година, от месец февруари започнахме провеждане на тримесечно обучение по професията. Освен организиране на самото обучение, ние имахме задължение да изплащаме стипендиите на курсистите, да организираме превоза им от населеното място в което живеят /част от тях/ до населеното място където се провеждат занятията, да закупуваме инструменти и материали за обучение по теория и практика, ежемесечно да представяме отчетни доклади.

Проекта ни беше подготвен в сътрудничество с фирма „Голдън грейп“от град Варна, като част от курсистите след приключване на обучението започнаха работа на лозовите масиви собственост на фирмата. Отново ще подчертаем, че дългогодишният ни опит в областта на квалификацията, високвалифициран преподавателски състав, изграденото ни сътрудничество с местните органи на властта общини, кметства, бюро по труда ни помогна да се справим отлично с организацията по проекта.

2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни