Project Partners in EU Projects
Български Englsih

Bulgaria, Varna 9005
"Chaika" bl. 128, office № 1
telephone number:
+359 52 710 454
mobile:
+359 879 408 773
Find us: KVALIFIKACIONEN IZPIT 17.08.2020г.

Квалификационни изпити 17.06.2020 г.
Квалификационни изпити

Квалификационни изпити 11.06.2020 г.
Квалификационни изпити

Квалификационни изпити 11.06.2020 г.
Квалификационни изпити

Квалификационни изпити 11.05.2020г.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДСТОЯЩИ КВАЛИФИКАЦИОННИ ИЗПИТИ На 26.05.2020г. в гр.Балчик, ще се проведът квалификационни изпити за придобиване на степен по професии: 1.Помощник пътен строител код:582090, специалност : Пътища, магистрали и съоръжения код:5820901, начало на изпита 08:30ч., място за провеждане на изпита - учебна зала, намираща се сграда "Мелницата", площад "Рибарски" 2.Работник в озеленяването код: 622030, специалност:Озеленяване и цветарство код:6220301, начало на изпита 12:00ч., място за провеждане на изпита - учебна зала, намираща се сграда "Мелницата", площад "Рибарски" На 28.06.2020г. в гр.Варна ще се проведе квалификационен изпити за придобиване на степен за професия Строителен техник код:582010, специалност: Строителство и архитектура код:5820101, начало на изпита 13:00ч., място за провеждане на изпита - учебна зала на ЦПО, адрес:бул.Христо Ботев 10,ет.5

Курсове за машинист на Автокран до 16 тона, Автокран с неограничена товароподемност, Кулокран 07.09.2017 ww

RECENT NEWS

KVALIFIKACIONEN IZPIT
KVALIFIKACIONEN IZPIT
Дата: 17.08.2020г. Read more

Квалификационни изпити
Квалификационни изпити
Квалификационни изпити
Дата: 17.06.2020 г. Read more

Квалификационни изпити
Квалификационни изпити
Квалификационни изпити
Дата: 11.06.2020 г. Read more

Квалификационни изпити
Квалификационни изпити
Квалификационни изпити
Дата: 11.06.2020 г. Read more

Квалификационни изпити
Квалификационни изпити
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДСТОЯЩИ КВАЛИФИКАЦИОННИ ИЗПИТИ На 26.05.2020г. в гр.Балчик, ще се проведът квалификационни изпити за придобиване на степен по професии: 1.Помощник пътен строител код:582090, специалност : Пътища, магистрали и съоръжения код:5820901, начало на изпита 08:30ч., място за провеждане на изпита - учебна зала, намираща се сграда "Мелницата", площад "Рибарски" 2.Работник в озеленяването код: 622030, специалност:Озеленяване и цветарство код:6220301, начало на изпита 12:00ч., място за провеждане на изпита - учебна зала, намираща се сграда "Мелницата", площад "Рибарски" На 28.06.2020г. в гр.Варна ще се проведе квалификационен изпити за придобиване на степен за професия Строителен техник код:582010, специалност: Строителство и архитектура код:5820101, начало на изпита 13:00ч., място за провеждане на изпита - учебна зала на ЦПО, адрес:бул.Христо Ботев 10,ет.5
Дата: 11.05.2020г. Read more

Курсове за машинист на Автокран до 16 тона, Автокран с неограничена товароподемност, Кулокран
Курсове за машинист на Автокран до 16 тона, Автокран с неограничена товароподемност, Кулокран
Дата: 07.09.2017 Read more

 Е-кономиката, глупако! Или кои пет професии ще бъдат търсени през идните пет години
Е-кономиката, глупако! Или кои пет професии ще бъдат търсени през идните пет години
Кои пет професии ще бъдат търсени през идните пет години?
Дата: 25.01.2016 Read more

-	Обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията
- Обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията

-	Контрол на съответствието на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност
- Контрол на съответствието на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност

опазване компонентите на околната среда
опазване компонентите на околната среда

Контрол по качеството на изпълнение на СМР
Контрол по качеството на изпълнение на СМР

Длъжностно лице по безопастност и здраве
Длъжностно лице по безопастност и здраве

Координор по ЗБУТ
Координор по ЗБУТ

 Photoshop
Photoshop

строителен техник
строителен техник

Project Partners in EU Projects
Project Partners in EU Projects


 
2021, All Rights Reserved.
Project Partners in EU Projects