Project Partners in EU Projects
Български Englsih

Bulgaria, Varna 9005
"Chaika" bl. 128, office № 1
telephone number:
+359 52 710 454
mobile:
+359 879 408 773
Find us: Курсове за машинист на Автокран до 16 тона, Автокран с неограничена товароподемност, Кулокран 07.09.2017

Е-кономиката, глупако! Или кои пет професии ще бъдат търсени през идните пет години 25.01.2016
Кои пет професии ще бъдат търсени през идните пет години?

- Обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията

- Контрол на съответствието на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност

опазване компонентите на околната среда

Контрол по качеството на изпълнение на СМР 

RECENT NEWS

Курсове за машинист на Автокран до 16 тона, Автокран с неограничена товароподемност, Кулокран
Курсове за машинист на Автокран до 16 тона, Автокран с неограничена товароподемност, Кулокран
Дата: 07.09.2017 Read more

 Е-кономиката, глупако! Или кои пет професии ще бъдат търсени през идните пет години
Е-кономиката, глупако! Или кои пет професии ще бъдат търсени през идните пет години
Кои пет професии ще бъдат търсени през идните пет години?
Дата: 25.01.2016 Read more

-	Обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията
- Обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията

-	Контрол на съответствието на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност
- Контрол на съответствието на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност

опазване компонентите на околната среда
опазване компонентите на околната среда

Контрол по качеството на изпълнение на СМР
Контрол по качеството на изпълнение на СМР

Длъжностно лице по безопастност и здраве
Длъжностно лице по безопастност и здраве

Координор по ЗБУТ
Координор по ЗБУТ

 Photoshop
Photoshop

строителен техник
строителен техник

Project Partners in EU Projects
Project Partners in EU Projects


 
2019, All Rights Reserved.
Project Partners in EU Projects