VETC VIKTORIA - PM - Contacts
Български Englsih

Bulgaria, Varna 9005
"Chaika" bl. 128, office № 1
telephone number:
+359 52 710 454
mobile:
+359 879 408 773
Find us: Курсове за машинист на Автокран до 16 тона, Автокран с неограничена товароподемност, Кулокран 07.09.2017

Е-кономиката, глупако! Или кои пет професии ще бъдат търсени през идните пет години 25.01.2016
Кои пет професии ще бъдат търсени през идните пет години?

- Обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията

- Контрол на съответствието на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност

опазване компонентите на околната среда

Контрол по качеството на изпълнение на СМР 

VETC VIKTORIA - PM - Contacts

Bulgaria, Varna 9005
blvd. "Hristo Botev" 10, floor 5
telephone number:
+359 52 710 454
mobile:
+359 879 408 773
e-mail: office@viktoria-pm.com

See Center for Professional Training - Victoria PM on a bigger map

 
2019, All Rights Reserved.
VETC VIKTORIA - PM - Contacts