Technology, Construction and Architecture
Български Englsih

Bulgaria, Varna 9005
"Chaika" bl. 128, office № 1
telephone number:
+359 52 710 454
mobile:
+359 879 408 773
Find us: Курсове за машинист на Автокран до 16 тона, Автокран с неограничена товароподемност, Кулокран 07.09.2017

Е-кономиката, глупако! Или кои пет професии ще бъдат търсени през идните пет години 25.01.2016
Кои пет професии ще бъдат търсени през идните пет години?

- Обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията

- Контрол на съответствието на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност

опазване компонентите на околната среда

Контрол по качеството на изпълнение на СМР 
You are in: Home > Licensed Professions > Technology, Construction and Architecture

Technology, Construction and Architecture

 

 

PROFESSION

SPECIALTY

1

Turner,code 521100

1

Turnerycode 5211001, first degree  professional qualification

2

Fitter,code521110

1

Fittery,code 5211101", first degree  professional qualification

3

Electrician,code522020

1

Electrification transport equipment-code5220207,second degree  professional qualification

2

Electrical installations -code 5220210,second degree  professional qualification

3

Electric Home Appliances-code5220211,second degree  professional qualification

4

Energy Equipment and Installation fitter,code 522040

1

Heating equipment-code5220404,second degree  professional qualification

2

Cooling equipment"- code 5220404,second degree  professional qualification

3

Gas equipment-code 5220406,second degree  professional qualification

4.

Air Conditioning and Ventilation equipment, code 5220407,second degree  professional qualification

5

"Transport equipment worker" - code 525120

1

Car painting,code5251201,first degree  professional qualification

2

Car-tinsmith’s trade-code5251202,first degree  professional qualification

6

 "Welder", code 521090

1

"Welding", code 521090 – first degree  professional qualification.      

7

Transport equipment fitter , code 525020

1

Road building equipment code 5250202 – second degree  professional qualification.

8

Lifting transport equipment fitter”, code 525060

1

Lifting transport equipment, fitting transport vehicles", code 5250601-second degree  professional qualification

2

Electrically operated lifting transport equipment, code 5250602-second degree  professional qualification

9

Transport equipment technician" , code 525010

1

Road building equipment,code 5250102 - third degree  professional qualification

           

 


 
2019, All Rights Reserved.
Technology, Construction and Architecture