Social аnd Personal Services
Български Englsih

Bulgaria, Varna 9005
"Chaika" bl. 128, office № 1
telephone number:
+359 52 710 454
mobile:
+359 879 408 773
Find us: Курсове за машинист на Автокран до 16 тона, Автокран с неограничена товароподемност, Кулокран 07.09.2017

Е-кономиката, глупако! Или кои пет професии ще бъдат търсени през идните пет години 25.01.2016
Кои пет професии ще бъдат търсени през идните пет години?

- Обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията

- Контрол на съответствието на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност

опазване компонентите на околната среда

Контрол по качеството на изпълнение на СМР 
You are in: Home > Licensed Professions > Social аnd Personal Services

Social аnd Personal Services

  

PROFESSION

SPECIALTY

1 "Fellow social activities"- code 762020 1 "Social work with children and families at risk", code 7620201 - third degree professional qualification
2 "Social work with children and adults with disabilities and chronic diseases", code 7620202 - third degree professional qualification

2

 "Hotelier"-code 811010

1

"Organizing hotel enterprises",code 8110101,third degree  professional qualification

3

"Administrator in hotel enterprises", code 811020

1

Organizing services in hotel enterprises”, code 8110201 third degree  professional qualification        

4

Housekeeper, code 811030

1

Hotel enterprises – code 8110301, first degree  professional qualification

5

Door keeper, piccolo,code 811040

1

Hotel enterprises-code8110401, first degree  professional  qualification

6

"Restaurant worker-code 811060

1

Production and servicing in food and entertainment places- code 8110602, third degree  professional qualification

2

"Catering"- code 8110603,third degree  professional qualification

7

Cook , code 811070

1

"Production of culinary products and drinks" – code 8110701, second degree  professional qualification 

8

"Waiter-bartender, code 811080

1

Servicing public restaurants code 8110801 , second degree  professional qualification

9

"Organizer in tourist agency, code 812010

1

"Organizing tourism and leisure", code 8120101,third degree  professional qualificationта

2

"Village tourism, code 8120202,third degree  professional qualification

10

"Animator" code 812040

1

"Tourist animation",code 8120401,third degree  professional qualification

11

"Assistant educator,code 814010

1

"Assistant educator in raising and educating children", code 814010, third degree  professional qualification

12

"Hairdresser , code 815010

1

Hairdressing, code 8150101-second degree  professional qualification       

13

"Cosmetician", code 815020

1

Cosmetics, code 8150201, second degree  professional qualification

 
          

   

 

 


 
2019, All Rights Reserved.
Social аnd Personal Services