Production and Processing
Български Englsih

Bulgaria, Varna 9005
"Chaika" bl. 128, office № 1
telephone number:
+359 52 710 454
mobile:
+359 879 408 773
Find us: Курсове за машинист на Автокран до 16 тона, Автокран с неограничена товароподемност, Кулокран 07.09.2017

Е-кономиката, глупако! Или кои пет професии ще бъдат търсени през идните пет години 25.01.2016
Кои пет професии ще бъдат търсени през идните пет години?

- Обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията

- Контрол на съответствието на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност

опазване компонентите на околната среда

Контрол по качеството на изпълнение на СМР 
You are in: Home > Licensed Professions > Production and Processing

Production and Processing

 

PROFESSION

SPECIALTY

1

“Food, wine and tobacco industries operator, code 541020

1

Meat, meat products and fish production, code 5420103 second degree  professional qualification      

2

Baker-confectioner”, code 541030

1

Production of bread and bakery, code 5410301, second degree  professional qualification

2

Production of confectionary , code 5410302, second degree  professional qualification     

3

Designertechnologist of clothing, code 542040

1

Constructing, designing and technology of textile clothing, code 5420401, third degree  professional qualification;

2

Constructing, designing and technology of leather clothing, code 5420402, third degree  professional qualification               

4

Clothing production operator, code 542050

1

Production of textile clothing, code 5420501, second degree  professional qualification

2

Production of leather clothing, code 5420502, second degree  professional qualification

5

Designertechnologist of shoes and leather products, code 542060

1

Constructing, designing and technology of shoes and leather products, code 5420602, third degree  professional qualification

6

Shoes and leather products production operator, code 542070

1

Production of shoes and leather products , code 5420702 second degree  professional qualification    

7

Clothing production worker, code 542090

1

Clothing production, code 5420901 , first degree  professional qualification 

8

Tailor”, code 542110

1

Tailoring, code 5421101 first degree  professional qualification          

9

“Shoemaker”, code 542120

1

Shoemaking, code 5421201 first degree  professional qualification       

10

Wood processing operator, code543020

1

Furniture production - code5430201, second qualification degree

2

"Door and window production" -code 5430302,second degree  professional qualification

3

"Upholstery production" -code 5430203,second qualification degree

4

"Wood carving, wrapping and parquet production" -code 5430206,second qualification degree

5

"Wooden toys production" -code5430206,second qualification degree

11

"Wood processing worker", code 543030

1

"Door and window production" -code 5430305, first qualification degree

 


 
2019, All Rights Reserved.
Production and Processing