Business Management, Administration and Indormation Technologies
Български Englsih

Bulgaria, Varna 9005
"Chaika" bl. 128, office № 1
telephone number:
+359 52 710 454
mobile:
+359 879 408 773
Find us: Курсове за машинист на Автокран до 16 тона, Автокран с неограничена товароподемност, Кулокран 07.09.2017

Е-кономиката, глупако! Или кои пет професии ще бъдат търсени през идните пет години 25.01.2016
Кои пет професии ще бъдат търсени през идните пет години?

- Обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията

- Контрол на съответствието на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност

опазване компонентите на околната среда

Контрол по качеството на изпълнение на СМР 
You are in: Home > Licensed Professions > Business Management, Administration and Indormation Technologies

Business Management, Administration and Indormation TechnologiesPROFESSION

SPECIALTY,

DEGREE

1.

Shop assistant - consultant , code 341020

1

Shop assistant - consultant code 3410201, second degree professional qualification                             

 

2.

Financier, code 343010

1

Insurance and security, code 3430102,third degree professional qualification

3.

Operational accountant , code 344010

1

Operational accountancy , code 3440101, third degree professional qualification

4.

Tax and Customs Agent , code 344020

1

Tax and Customs Administration, code 3440201, third degree professional qualification

5

“Associate in Business Services”, code 345040

1

“Business services”, code 3450401, second degree professioanal qualification

6

Partner in small and medium enterprise , code 345050

1

Small and medium enterprise , code 3450501 second degree professional qualification

7

Cashier,code 345060

1

Cashier,code 3450601 first degree professional qualification

8

Computer operator, code 345100

1

Text processing, code 3451001 – first degree professional qualification

 

9

Economist,code 345110

1

Industry,code 3451101,second degree professional qualification

2

"Trade", code3451102, second degree professional qualification

3

"Agricultural economy", code 3451103, second

degree professional qualification

4

"Economics and management",code 3451104, second degree professional qualification

5

Entrepreneurship and management,code 3451105, second degree professional qualification

10

"Office manager , code 346010

1

Business administration , code 3460101, third degree professional qualification

11

Office secretary , code 346020

1

Administrative services , code 3460201, second degree professional qualification

 

12

Secretariat, code 346030

 

Secretariat and archive,code 3460301, first degree professional qualification

13

"Economist-IT,code 482010

1

Economic Information Technology, code 4820101,third degree  professional qualification

  

 


 
2019, All Rights Reserved.
Business Management, Administration and Indormation Technologies