Architecture and Construction
Български Englsih

Bulgaria, Varna 9005
"Chaika" bl. 128, office № 1
telephone number:
+359 52 710 454
mobile:
+359 879 408 773
Find us: Курсове за машинист на Автокран до 16 тона, Автокран с неограничена товароподемност, Кулокран 07.09.2017

Е-кономиката, глупако! Или кои пет професии ще бъдат търсени през идните пет години 25.01.2016
Кои пет професии ще бъдат търсени през идните пет години?

- Обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията

- Контрол на съответствието на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност

опазване компонентите на околната среда

Контрол по качеството на изпълнение на СМР 
You are in: Home > Licensed Professions > Architecture and Construction

Architecture and Construction

 

PROFESSION

SPECIALTY

1

Construction technician,code 582010

1

Construction and architecture, code 5820101, third degree  professional qualification

2

Restorer contractor, code 581020

1

Structural restoration, code 5810201 - second degree  professional qualification.

2

Dekorative restoration, code 5810202 - second degree  professional qualification.

 

3

Constructor, code 582030

1

Shuttering, code 5820302 - second degree  professional qualification.

2

Reinforcement and concrete, code 5820303 - second degree professional qualification.

3

Masonry, code 5820304 - second degree  professional qualification.

4

Plastering and grounding, code 5820305 - second degree  professional qualification.

5

Internal lining and flooring, code 5820306 - second degree  professional qualification.

6

External lining and flooring, code 5820307 - second degree  professional qualification.

7

Marble flooring, code 5820308 - second degree  professional qualification.

8

"Painting works, code 5820309 - second degree  professional qualification.

9

Construction carpentry, code 5820310 - second degree  professional qualification.

10

Construction tinkering, code 5820311 - second degree  professional qualification.

11

Roofs, code 5820312 - second degree  professional qualification.

 

4

Construction fitter, code 582040

1

Reinforced concrete constructions, code 5820401 - second degree  professional qualification.

2

Metal constructions, code 5820402 - second degree  professional qualification.

3

Dry construction, code 5820403 - second degree  professional qualification.

4

Window works and glass fitting, code 5820404 - second degree  professional qualification.

5

Water and Sewerage network fitter, code 582050

1

Internal Water and Sewerage, code 5820501 - second degree  professional qualification.

2

External Water and Sewerage infrastructure, code 5820502 - second degree  professional qualification.

6

Road builder, code 582060

1

Constructor of roads, highways and adjacent equipment, code 5820601 – first and second degree professional qualification       

7

Construction assistant, code 582080

1

Basic and finishing works, 5820801 - first degree  professional qualification

 

 


 
2019, All Rights Reserved.
Architecture and Construction