Agricultural, Forest аnd Fishing Economy
Български Englsih

Bulgaria, Varna 9005
"Chaika" bl. 128, office № 1
telephone number:
+359 52 710 454
mobile:
+359 879 408 773
Find us: Курсове за машинист на Автокран до 16 тона, Автокран с неограничена товароподемност, Кулокран 07.09.2017

Е-кономиката, глупако! Или кои пет професии ще бъдат търсени през идните пет години 25.01.2016
Кои пет професии ще бъдат търсени през идните пет години?

- Обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията

- Контрол на съответствието на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност

опазване компонентите на околната среда

Контрол по качеството на изпълнение на СМР 
You are in: Home > Licensed Professions > Agricultural, Forest аnd Fishing Economy

Agricultural, Forest аnd Fishing Economy

 

PROFESSION

SPECIALTY

1

Technicianplant grower, code 621010

1

Grain production , code 6210101, third degree  professional qualification

2

Vegetable production , code 6210102, third degree  professional qualification

3

Permanent plantations , code 6210103, third degree  professional qualification

4

"Selection and seed production",code 6210104,third degree  professional qualification

5

Tobacco production , code 6210105, third degree  professional qualification

6

Mushroom production , code 6210106, third degree  professional qualification

7

"Plant protection and agricultural chemistry" , code 6210107, third degree  professional qualification

               

2

Vine and wine production, code 621020

1

"Vine and wine production, code 6210201, third degree  professional qualification

 

3.

Plant producer,code 621030

1

Plant production-code 6210301,second qualification degree

4

"Technician  stock breeder, code 621040

1

Cattle breeding , code 6210401, third degree  professional qualification

2

"Sheep breeding , code 6210402, third degree  professional qualification

3

"Swine breeding , code 6210403, third degree  professional qualification

4

"Bird breeding , code 6210404, third degree  professional qualification

5

"Hare breeding", code 6210405, third degree  professional qualification

6

"Bee keeping and silkworm breeding, code 6210406, third degree  professional qualification

7

"Horse breeding and horse riding", code6210407, third degree  professional qualification

               

5

Stock breeding-code 621050

1

Stock breeding- code 6210501, second qualification degree

6.

Agricultural equipment fitter, code 621080

1

"Agricultural mechanization" -code 6210801,second qualification degree

7

Vine and wine producer code 621090

1

Vine and wine production-code6210901-second qualification degree

8.

Plant growing worker", code 621110

1

"Vegetable production" code 6211101,first qualification degree

 

 

2

Permanent plantations- code 6211102, first qualification degree

 

 

3

Tobacco production-code 6211103, first degree  professional qualification


 

4

Mushroom, herb – oil and honey cultures production- code 6211104,first qualification degree

9.

"Stock breeding worker", code 621120

1

Cattle breeding-code6211201,first qualification degree

 

 

2

Sheep and goat breeding“ -code 6211202,first qualification degree

 

 

3

Swine breeding-code 6211203,first qualification degree

 

 

4

Bird breeding -code6211204,first qualification degree

 

 

5

Hare breeding-code 6211205,first qualification degree

 

 

6

Bee keeping-code 6211206,first qualification degree


 

7

Silkwork breeding-code 6211207,first qualification degree

10

Game breeder, code 623050

1

"Forest and hunting economy, code 6230501, second degree  professional qualification

               

11

"Forest economy worker, code 623060

1

"Wood culture activities, code 6230601, first degree  professional qualification

2

Herb growing, code 6230604, first degree  professional qualification       

    

12

Planting worker , code 622030

1

Planting and flower growing , code 6220301, first degree  professional qualification;

 

 


 
2019, All Rights Reserved.
Agricultural, Forest аnd Fishing Economy