Ш@нс за реализация на младежите в България
Български Englsih

гр. Варна,бул. "Христо Ботев" 10, ет.5
тел.:
052/ 710 454, 0879/408-773
Намерете ни:  
Курсове за Автокран до 16 тона;с неогр. товароп-ст; Kулокран и др. 07.09.2017
Център за професионално обучение към ЕТ "Виктория-Петранка Митрева" ще организира курсове за машинист на Автокран до 16 тона, автокран с неограничена товароподемност и курсове за кулокранисти. Курс за машинист на автокран до 16 тона- продължителност 300 уч.ч.. Цена на курса 350 лв. Курс за машинист на автокран с неограничена товароподемност - продължителност 300 уч.ч. Цена на курса 350 лв. Курс за машинист на кулокран - продължителност 300 уч.ч. Цена на курса 350 лв. Всички видове обучения се провеждат съгласно НАРЕДБА № 1 от 4 март 2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професии по управление на товароподемни кранове и подвижни работни площадки и след съгласуване на програмата за обучение с ДАМТН, и разрешение за започване на курс от ГД "ИДТН". Адрес: гр. Варна, бул. "Христо Ботев" 10, ет. 5

Е-кономиката, глупако! Или кои пет професии ще бъдат търсени през идните пет години 25.01.2016
Кои пет професии ще бъдат търсени през идните пет години?

Обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията
Онлайн обучение за "Обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията"

Kонтрол на съответствието на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност
Онлайн Курс "- Контрол на съответствието на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност"

Дистанционно обучение АГРОЕКОЛОГИЯ И КЛИМАТ - ОПАЗВАНЕ КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
ОПАЗВАНЕ КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Програма "АЗ МОГА ПОВЕЧЕ" - курс за начална компютърна грамотност
Вие сте в: Начало > УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ > Ш@нс за реализация на младежите в България

Ш@нс за реализация на младежите в България

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ BG051PO001-1.1.01 Повишаване заетостта на младежите чрез трайното им включване на пазара на труда в България 
Организиране и провеждане на обучения по информационни и комуникационни технологии по проект „Ш@нс за реализация на младежите в България“ Позиция №14 /регион Варна/
Организиране на обучение по ИКТ за І-во , ІІ-ро и ІІІ-то ниво на 396 безработни младежи до 29-години, регистрирани в ДБТ Варна, Провадия, Вълчи дол, Долни чифлик, в групи по 10-12 човека. Обучението беше в три цикъла:
1. от месец януари до месец март обучение на 160 младежи /40%/, разпределени в 16 групи;
2. от месец април до края на месец май - обучение на 80 младежи /20%/, разпределени в 8 групи и
3. от месец юни до края на септември обучение на 156 младежи /40%/, разпределени в 15 групи.
Всеки курс беше с продължителност 150 часа. Обученията бяха организирани и проведени в град Варна. За целта бяха извършени следните дейности:
1. Сформиране на екип по проекта
2. Провеждане на подбор за определяне на нивото на курсистите
3. Сформиране на групи и организиране на обученията, наемане на компютърни кабинети, закупуване на софтуерни продукти/
4. Провеждане на изпити и издаване на Сертификати за преминато ниво на обучение
5. Изготвяне на присъствени форми на курсистите и представяне пред ДБТ Варна
6. Изготвяне на междинни отчети за представяне пред договарящият орган
7. Изплащане на заплати, хонорари и осигуровки на екипа по проекта
8. Закупуване на учебни материали и помагала за обучение и предоставяне на курсистите
9. Изготвяне на финален отчет
Заложен индикатор за успешно изпълнение на проекта- 90% от включените младежи да завършат обученията и придобият Сертификат

396 младежи бяха включени в курсовете, от тях 378 успешно приключиха обученията и придобиха Сертификат за съответното ниво, в проценти - 95,5%

 
2020, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни
Ш@нс за реализация на младежите в България