Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта
Български Englsih

гр. Варна,бул. "Христо Ботев" 10, ет.5
тел.:
052/ 710 454, 0879/408-773
Намерете ни:  
Курсове за Автокран до 16 тона;с неогр. товароп-ст; Kулокран и др. 07.09.2017
Център за професионално обучение към ЕТ "Виктория-Петранка Митрева" ще организира курсове за машинист на Автокран до 16 тона, автокран с неограничена товароподемност и курсове за кулокранисти. Курс за машинист на автокран до 16 тона- продължителност 300 уч.ч.. Цена на курса 350 лв. Курс за машинист на автокран с неограничена товароподемност - продължителност 300 уч.ч. Цена на курса 350 лв. Курс за машинист на кулокран - продължителност 300 уч.ч. Цена на курса 350 лв. Всички видове обучения се провеждат съгласно НАРЕДБА № 1 от 4 март 2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професии по управление на товароподемни кранове и подвижни работни площадки и след съгласуване на програмата за обучение с ДАМТН, и разрешение за започване на курс от ГД "ИДТН". Адрес: гр. Варна, бул. "Христо Ботев" 10, ет. 5

Е-кономиката, глупако! Или кои пет професии ще бъдат търсени през идните пет години 25.01.2016
Кои пет професии ще бъдат търсени през идните пет години?

Обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията
Онлайн обучение за "Обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията"

Kонтрол на съответствието на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност
Онлайн Курс "- Контрол на съответствието на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност"

Дистанционно обучение АГРОЕКОЛОГИЯ И КЛИМАТ - ОПАЗВАНЕ КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
ОПАЗВАНЕ КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Програма "АЗ МОГА ПОВЕЧЕ" - курс за начална компютърна грамотност
Вие сте в: Начало > УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ > Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта

Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта


Проект : BG2005/017-353.10.01-1.23
Наименование на проекта: Инвестиции в развитието на човешкият ресурс и модернизация на средствата за производство
Номер на програмата: BG 2005/017-353.10.01
Име на програмата: "Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта", Фаза 2
Водеща организация: "Пасифик Стар" АД, гр. Бургас

По така представеният проект ЦПО ”Виктория-Петранка Митрева” е партньор на водещата организация. Като партньорска организация, ние се задължаваме да организираме обучение на 25 безработни граждани от Област Варна по специалността “Преработка на месо месни продукти и риба”за период от 5 месеца в рамките на 660 учебни часа.След успешно приключване на обучението ,на курсистите ще им бъде издадено Свидетелство за втора степен на професионална квалификация. Целта на проекта е обучените безработни граждани да придобият знания и умения по описаната специалност и бъдат назначени на работа във фирмата като оператори по преработка на риба и рибни продукти.

 
2020, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни
Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта