Проект
Български Englsih

гр. Варна,бул. "Христо Ботев" 10, ет.5
тел.:
052/ 710 454, 0879/408-773
Намерете ни:  
Курсове за Автокран до 16 тона;с неогр. товароп-ст; Kулокран и др. 07.09.2017
Център за професионално обучение към ЕТ "Виктория-Петранка Митрева" ще организира курсове за машинист на Автокран до 16 тона, автокран с неограничена товароподемност и курсове за кулокранисти. Курс за машинист на автокран до 16 тона- продължителност 300 уч.ч.. Цена на курса 350 лв. Курс за машинист на автокран с неограничена товароподемност - продължителност 300 уч.ч. Цена на курса 350 лв. Курс за машинист на кулокран - продължителност 300 уч.ч. Цена на курса 350 лв. Всички видове обучения се провеждат съгласно НАРЕДБА № 1 от 4 март 2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професии по управление на товароподемни кранове и подвижни работни площадки и след съгласуване на програмата за обучение с ДАМТН, и разрешение за започване на курс от ГД "ИДТН". Адрес: гр. Варна, бул. "Христо Ботев" 10, ет. 5

Е-кономиката, глупако! Или кои пет професии ще бъдат търсени през идните пет години 25.01.2016
Кои пет професии ще бъдат търсени през идните пет години?

Обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията
Онлайн обучение за "Обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията"

Kонтрол на съответствието на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност
Онлайн Курс "- Контрол на съответствието на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност"

Дистанционно обучение АГРОЕКОЛОГИЯ И КЛИМАТ - ОПАЗВАНЕ КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
ОПАЗВАНЕ КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Програма "АЗ МОГА ПОВЕЧЕ" - курс за начална компютърна грамотност
Вие сте в: Начало > УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ > Проект "Шанс за всички" - BG051PO001-5.1.03

Проект "Шанс за всички" - BG051PO001-5.1.03

ЦПО „Виктория-ПМ” беше партньор на ТПКИ „Родина” гр. Варна по Проект BG051PO001-5.1.03-000 „ШАНС ЗА ВСИЧКИ РАБОТЕЩИ В ТПКИ „РОДИНА””.
За периода от 31.05.2012 г. до 20.03.2013 г. учебният център организира провеждането на курсове „Повишаване квалификацията на оператор в производството на облекла от текстил” и „Повишаване квалификацията на моделиер конструктор и технолог”. 

Седемнадесет обучаеми стартираха и успешно приключиха курс „Повишаване квалификацията на оператор в производството на облекла от текстил” с теория – 240 учебни часа и практика – 450 учебни часа.

Девет обучаеми стартираха и успешно приключиха курс „Повишаване квалификацията на моделиер конструктор и технолог” с теория – 240 учебни часа и практика – 450 учебни часа.

В края на курсовете се проведоха теоретичен и практически изпит - задача за оценяване на новопридобитите знания и практическите умения на обучаемите. Всички курсисти, започнали обучението, приключиха успешно, положиха изпити по теория и практика и придобиха документ за завършено професионално обучение 

 
2020, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни
Проект "Шанс за всички" - BG051PO001-5.1.03