Проект по програма ФАР
Български Englsih

гр. Варна,бул. "Христо Ботев" 10, ет.5
тел.:
052/ 710 454, 0879/408-773
Намерете ни:  
Курсове за Автокран до 16 тона;с неогр. товароп-ст; Kулокран и др. 07.09.2017
Център за професионално обучение към ЕТ "Виктория-Петранка Митрева" ще организира курсове за машинист на Автокран до 16 тона, автокран с неограничена товароподемност и курсове за кулокранисти. Курс за машинист на автокран до 16 тона- продължителност 300 уч.ч.. Цена на курса 350 лв. Курс за машинист на автокран с неограничена товароподемност - продължителност 300 уч.ч. Цена на курса 350 лв. Курс за машинист на кулокран - продължителност 300 уч.ч. Цена на курса 350 лв. Всички видове обучения се провеждат съгласно НАРЕДБА № 1 от 4 март 2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професии по управление на товароподемни кранове и подвижни работни площадки и след съгласуване на програмата за обучение с ДАМТН, и разрешение за започване на курс от ГД "ИДТН". Адрес: гр. Варна, бул. "Христо Ботев" 10, ет. 5

Е-кономиката, глупако! Или кои пет професии ще бъдат търсени през идните пет години 25.01.2016
Кои пет професии ще бъдат търсени през идните пет години?

Обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията
Онлайн обучение за "Обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията"

Kонтрол на съответствието на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност
Онлайн Курс "- Контрол на съответствието на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност"

Дистанционно обучение АГРОЕКОЛОГИЯ И КЛИМАТ - ОПАЗВАНЕ КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
ОПАЗВАНЕ КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Програма "АЗ МОГА ПОВЕЧЕ" - курс за начална компютърна грамотност
Вие сте в: Начало > УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ > Проект по програма ФАР

Проект по програма ФАР

Проект BG 2003/004-937.11.01 Алтернативна заетост програма ФАР

Номер на договора : BG 2003/004-937.11.01-1.019004-937.11.01-1.019
Наименование на проекта : Осигуряване на заетост чрез курсове за квалификация в шивашката индустрия
Срок за изпълнение : 01.01.2006 г. - 31.12.2006 г.
Стойност на проекта : 46 300 €
Водеща организация : ЦПО към ЕТ ”Виктория-ПМ”

По този проект получихме финансиране на стойност 46 300 евро. Целта на проекта е обучение на 40 безработни граждани от общините Варна, Провадия и Долни чифлик по професиите „Квалифицирани шивачи“ и „Моделиер-технолог“.
Проекта стартира в началото на месец април 2006 г. нашите задължения бяха следните:

»Организиране на обучението на 3 групи по професията „Квалифицирани шивачи“ с продължителност три месеца в гр. Варна, с. Приселци, гр. Провадия.
»Да организираме и проведем малки и големи тръжни поцедури за закупуване на материали и офис оборудване
»Изплащане на стипендии и пътни разходи на курсистите
»Организиране на транспорт за част от курсистите от насеното място където живят до населеното място където се провежда обучението
»Ежемесечно изготвяне на отчетни доклади по проекта
»Организирахме срещи с медийте за оповестяване на дейностите по проекта
»Организирахме и извършихме подбора на курситите включени за обучение

Бяха включени общо 28 безработни жени. Обучението стартира в началото на месец юни и приключи на 30 август.
Една група по специалността „Моделиер-технолог“ - продължителност на обучението 4 месеца. Тази група е сборна и в нея са включени курсисти от трите бюра по труда. Обучението започна на 01.08.2006г. и се проведе в гр. Варна.

 
2020, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни
Проект по програма ФАР