Проект „Безопасен труд” - BG051PO001-2.3.03
Български Englsih

гр. Варна,бул. "Христо Ботев" 10, ет.5
тел.:
052/ 710 454, 0879/408-773
Намерете ни:  
Курсове за Автокран до 16 тона;с неогр. товароп-ст; Kулокран и др. 07.09.2017
Център за професионално обучение към ЕТ "Виктория-Петранка Митрева" ще организира курсове за машинист на Автокран до 16 тона, автокран с неограничена товароподемност и курсове за кулокранисти. Курс за машинист на автокран до 16 тона- продължителност 300 уч.ч.. Цена на курса 350 лв. Курс за машинист на автокран с неограничена товароподемност - продължителност 300 уч.ч. Цена на курса 350 лв. Курс за машинист на кулокран - продължителност 300 уч.ч. Цена на курса 350 лв. Всички видове обучения се провеждат съгласно НАРЕДБА № 1 от 4 март 2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професии по управление на товароподемни кранове и подвижни работни площадки и след съгласуване на програмата за обучение с ДАМТН, и разрешение за започване на курс от ГД "ИДТН". Адрес: гр. Варна, бул. "Христо Ботев" 10, ет. 5

Е-кономиката, глупако! Или кои пет професии ще бъдат търсени през идните пет години 25.01.2016
Кои пет професии ще бъдат търсени през идните пет години?

Обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията
Онлайн обучение за "Обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията"

Kонтрол на съответствието на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност
Онлайн Курс "- Контрол на съответствието на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност"

Дистанционно обучение АГРОЕКОЛОГИЯ И КЛИМАТ - ОПАЗВАНЕ КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
ОПАЗВАНЕ КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Програма "АЗ МОГА ПОВЕЧЕ" - курс за начална компютърна грамотност
Вие сте в: Начало > УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ > Проект „Безопасен труд” - BG051PO001-2.3.03

Проект „Безопасен труд” - BG051PO001-2.3.03

Център за професионално обучение "Виктория-ПМ" е партньор по проект BG051PO001-2.3.02-0261 ESF-2302-03-02011 „Безопасен труд в "ЕЛКОМ-МД” за по-висока производителност на заетите лица”.

 Задълженията на ЦПО "Виктория-ПМ" са провеждане на обучения за ключови компетенции по следните теми:

·  Безопасна работа с оборудване и инструменти за студена обработка на металите. Безопасна работа с оборудване за заваряване.

·  Безопасна работа в електрически уредби и съоръжения – ниско и средно напрежение.

·   Безопасна експлоатация на повдигателни съоръжения и извършване на товаро-разтоварна работа. 

·  Технически надзор - общи изисквания. Безопасна експлоатация на надзорните съоръжения.

· Правила за безопасност при експлоатация на климатична инсталация.

 
2019, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни
Проект „Безопасен труд” - BG051PO001-2.3.03